Burse sociale

Pe parcursul anilor de studiu, se vor acorda burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MENCS și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă. Pentru detalii, consultă Regulamentul de acordare a burselor.