Acte necesare admitere pentru absolvenții din Republica Moldova 2019


LICENȚĂ:

 1. cerere de înscriere tip; (descarcă cererea)
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
  b1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 9. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport *
 10. cartea de identitate/pașaport (primele 3 pagini) – copie;
 11. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

* Suplimentar pentru candidații de la Facultatea de Educație Fizică și Sport:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.

MASTERAT:

 1. cerere de înscriere tip; (descarcă cererea)
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență    (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția  absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  c1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);;
 6. cartea de identitate/pașaport  (primele 3 pagini)– copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.