Acte necesare admitere pentru etnicii români din Ucraina 2019


LICENȚĂ:


 1. Cerere de înscriere; (descarcă cererea)
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, certificată la Ambasada/Consulatul României; (descarcă declarația)
 6. Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
 7. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
 8. Adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport*;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. dacă este cazul, Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport);

* Suplimentar pentru candidații de la Facultatea de Educație Fizică și Sport:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.

 

MASTERAT:

1. Cerere de înscriere; (descarcă cererea)
2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, certificată la Ambasada/Consulatul României; (descarcă declarația)
6. Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
7. Diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) –tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
8. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
9. Adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
10. 2 fotografii de 3 x 4 cm.