Acte necesare admitere pentru etnicii români din Ucraina

Candidații declarați admiși, care au depus la înscriere actele în original (nu copii legalizate; nu documente scanate), pot trimite cererea de înmatriculare prin email până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30).
Candidații care au transmis actele doar în format electronic sau au depus actele în copii legalizate, vor depune cererea de înmatriculare și actele în original la facultate până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30).

Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC de studiu!


ACTE NECESARE LA ADMITERE 2017-2018 PENTRU TINERI DE ORIGINE ETNICĂ ROMÂNĂ DIN UCRAINA

LICENȚĂ:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare;
 6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
 8. Adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport*;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. dacă este cazul, Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport);

* Suplimentar pentru candidații de la Facultatea de Educație Fizică și Sport:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.

Centre de înscriere
Etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina vor depune dosarul personal sau prin împuternicit la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina (Cernăuți, Solotvino, Odesa), în perioadele stabilite și comunicate de Ministerul Educației Naționale sau, în perioada 17-24 iulie 2017 (fără sâmbătă și duminică), la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 

MASTERAT:

1. Cerere de înscriere;
2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare;
6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
7. Copia diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția  absolventă în anul concursului) –tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
8. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
9. Adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
10. 2 fotografii de 3 x 4 cm.

 

Centre de înscriere
Etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina vor depune dosarul personal sau prin împuternicit la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina (Cernăuți, Solotvino, Odesa), în perioadele stabilite și comunicate de Ministerul Educației Naționale sau, în perioada 17-24 iulie 2017 (fără sâmbătă și duminică), la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidații sunt scutiți de la plata taxei de înscriere și taxei de înmatriculare.