Număr locuri – Români de pretutindeni – 2019 – Licență ZI

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020 Probe
FDSA Științe administrative Administraţie publică 8
Poliție locală 0
Drept Drept 10
TOTAL 18
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 7
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 6
Sănătate Nutriţie şi dietetică 6
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3
TOTAL 22
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4
Protectia consumatorului si a mediului 4
TOTAL 12
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 12
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 5
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 5
Inginerie energetică Managementul energiei 5
Inginerie electrică Sisteme electrice 4
TOTAL 31
FIM Mecatronică și robotică Mecatronică 3
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 4
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 2
TOTAL 9
FIG Geografie Geografie 2
Geografia turismului 8
Istorie Istorie 4
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20
Filosofie Filosofie 1
Asistență socială Asistenţă socială 2
TOTAL 37
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)  15
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  15
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) 0
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 5
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 10
TOTAL 45
FS Silvicultură Silvicultură 4
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 4
TOTAL 8
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 5
Finanțe Finanţe şi bănci 7
Management Management 12
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 18
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 10
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 20
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 22
Administrarea afacerilor 10
Economie  Economie generală și comunicare economică 10
TOTAL 114
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 2
Psihologie 2
TOTAL 4
TOTAL UNIVERSITATE 300*