Număr locuri – Români de pretutindeni – 2019 – Masterat

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020 Probe
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1
Drept Drept european 10
TOTAL 11
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 1
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 1
TOTAL 2
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 15
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 1
Managementul securității mediului și siguranța alimentară 1
TOTAL 17
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 9
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 1
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare 15
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 20
TOTAL 45
FIMM Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă 1
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 1
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 1
TOTAL 3
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 12
GIS şi planificare teritorială 1
Relații internaționale și studii europene Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere  1
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 1
TOTAL 15
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 14
Literatură română în context european 1
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0
Limbă şi comunicare 1
TOTAL 16
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor 1
Managementul activităţilor din domeniul forestier 1
TOTAL 2
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 15
Planning of new turism products and destination management 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 1
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 1
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 13
Audit și guvernanță corporativă 5
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1
TOTAL 37
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale 1
Consiliere școlară și educație emoțională 1
TOTAL 2  
TOTAL UNIVERSITATE 150