Număr locuri – Români de pretutindeni – Licență ZI – Sesiunea II septembrie 2019

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020 Probe
FDSA Științe administrative Administraţie publică
3
Drept Drept
3
TOTAL
6
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
2
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
3
 
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
1
TOTAL
6
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
Protecția consumatorului și a mediului
1
TOTAL
1
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
Inginerie energetică Managementul energiei
0
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
TOTAL
0
FIM Mecatronică și robotică Mecatronică
1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
0
TOTAL
2
FIG Geografie Geografie
1
Geografia turismului
1
Istorie Istorie
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
Filosofie Filosofie
0
Asistență socială Asistenţă socială
0
TOTAL
2
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) 
3
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
2
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română
2
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
2
TOTAL
9
FS Silvicultură Silvicultură
1
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
1
TOTAL
2
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă
0
Finanțe Finanţe şi bănci
1
Management Management
1
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
1
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
Administrarea afacerilor
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
TOTAL
4
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1
Psihologie
0
TOTAL
1
TOTAL UNIVERSITATE
33