Număr locuri și Probe concurs – Licență ID – 2019

FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII
Număr de locuri propuse 2019/2020
PROBA
Facultatea de Drept și Științe Administrative Administraţie publică 75

Proba 1: media examenului de bacalaureat – 60%
Proba 2: cea mai mare notă obținută la disciplinele examenului de bacalaureat (dintre probele de evaluare susținute în scris) – 40%.

NOTĂ: Pentru candidații care provin din țări unde nu se organizează examen de bacalaureat, pentru cele două probe se vor lua în calcul:
Proba 1: media generală din diploma echivalentă a diplomei de bacalaureat -60%;
Proba 2: cea mai mare notă dintre cele obținute în timpul anilor de studii la una (dintre discipline dintre probele de evaluare susținute în scris) – 40%.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

Facultatea de Istorie și Geografie Geografie 20 Proba 1 – interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, finalizat cu Admis / Respins
Proba 2 – nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E. a. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%
Proba 3 – nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.
NOTĂ:
a) Pentru candidații din afara granițelor României care nu au susținut examen de bacalaureat la Limba română, se va lua în calcul cea mai mare notă obținută la disciplinele de bacalaureat, proba scrisă. În cazul în care nu s-a susținut examen scris, cea mai mare notă obținută la proba orală.
b) Pentru candidații care provin din țări unde nu se organizează examen de bacalaureat, se va lua în calcul media anilor de liceu la una din disciplinele profilului din suplimentul la Diploma echivalentă Diplomei de bacalaureat.
Geografia turismului 20
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 30 Proba 1 – interviu de testare a cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei lingvistice, finalizat cu Admis / Respins
Proba 2 – Media generală a examenului de bacalaureat – 50% media de admitere
Proba 3 – Nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română – 50% media de admitere
NOTĂ
**Pentru candidaţii care provin din ţări unde nu se organizează examen de bacalaureat, se va lua în calcul media anilor de liceu la una din disciplinele profilului din suplimentul la diplomă echivalent diplomei de bacalaureat;
***Pentru candidaţii din afara graniţelor României care nu au susţinut examen de bacalaureat la limba română, se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la examenul (scris) de bacalaureat. În cazul în care nu s-a susţinut examen scris, se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba orală.
Facultatea de Silvicultură Silvicultură 50 Proba 1: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat – 50%
Proba 2: cea de-a 2-a notă dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat, în ordine descrescătoare – 50%.
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Asistenţă managerială și administrativă 40 Proba 1: media examenului de bacalaureat – 60%
Proba 2: nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat – 40%
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.
Contabilitate și informatică de gestiune 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor 30
Administrarea afacerilor 60