Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI – 2019

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020  
 fără taxă cu
taxă
 
RO din care   Probe
Rromi absolvenți licee rural Ro de pretutindeni    
FDSA Științe administrative Administraţie publică 20 1 3 8 80
Poliție locală 15 0 35
Drept Drept 15 10 95
TOTAL 50 1 3 18 210
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 40 1 5 7 35
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 24 6 36
Sănătate *Asistență medicală generală (4 ani) 15   45
Nutriţie şi dietetică 35 6 25
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 21 3 9
TOTAL 120 1 5 22 105
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 30 1 3 4 10
Controlul şi expertiza produselor alimentare 30 4 10
Protectia consumatorului si a mediului 30 4 10
TOTAL 90 1 3 12 30
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 70 1 9 12 55
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 40 5 10
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 40 5 10
Inginerie energetică Managementul energiei 40 5 10
Inginerie electrică Sisteme electrice 34 4 15
TOTAL 224 1 9 31 100
FIM Mecatronică și robotică Mecatronică 25 1 3 3 10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 35 4 10
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 30 2 10
TOTAL 90 1 3 9 30
FIG Geografie Geografie 25 1 4 2 10
Geografia turismului 35 8 15
Istorie Istorie 25 4 10
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 25 20 10
Filosofie Filosofie 5 1 20
Asistență socială Asistenţă socială 25 2 25
TOTAL 140 1 4 37 90
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)  48 1 7 15 32
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  48 15 42
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) 15 0 15
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) 15 0 15
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 12 5 8
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 20 10 20
TOTAL 158 1 7 45 132
FS Silvicultură Silvicultură 56 1 4 4 19
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 26 4 4
TOTAL 82 1 4 8 23
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 15 1 9 5 25
Finanțe Finanţe şi bănci 20 7 40
Management Management 15 12 50
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 20 18 30
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 30 10 15
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 20 20 70
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 16 22 30
Administrarea afacerilor 15 10 30
Economie  Economie generală și comunicare economică 20 10 20
TOTAL 171 1 9 114 310
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 40 1 3 2 60
Psihologie 15 2 35
TOTAL 55 1 3 4 95
TOTAL UNIVERSITATE 1180 10 50 300 1125  

* Sesiunea septembrie 2019