Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI – Sesiunea II septembrie 2019

Facultatea Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Locuri propuse sesiunea septembrie 2019  
 
Probe
RO buget din care
rural
din care
rromi
RP  RO cu taxă  
FDSA Științe administrative Administraţie publică 100 0     3
0
Poliție locală 50 0     0
0
Drept Drept 110 0     2
0
TOTAL 260 0 0 0 5
0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă* 75 0     1
12
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 60 0     0
4
Sănătate Nutriţie şi dietetică 60 9     3
24
Asistență medicală generală 60 1     1
2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 30 15     0
45
TOTAL 285 25 0 0 5
87
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 130 8   1 0
10
Controlul şi expertiza produselor alimentare 140 10   0
9
Protectia consumatorului si a mediului 50 13   1
10
TOTAL 320 31 0 1 1
29
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 125 0 3 1 0
10
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 50 0 0
7
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50 20 0
5
Inginerie energetică Managementul energiei 50 29 0
10
Inginerie electrică Sisteme electrice 50 11 0
10
TOTAL 325 60 3 1 0
42
FIM Mecatronică și robotică Mecatronică 45 16 1 1 1
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 120 17 1
9
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 60 3 0
10
TOTAL 225 36 1 1 2
29
FIG Geografie Geografie 60 9 3 1 1
8
Geografia turismului 100 14 0
14
Istorie Istorie 50 11 0
10
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 75 21 0
10
Filosofie Filosofie 25 0 0
0
Asistență socială Asistenţă socială 75 2 0
18
TOTAL 385 57 3 1 1
60
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)  130 3 6   3
32
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  100 0   2
30
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) 70 10   0
15
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) 50 9   0
15
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 35 10   2
8
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 75 6   2
20
TOTAL 460 38 6 0 9
120
FS Silvicultură Silvicultură 100 4 1 1 1
19
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 50 18 1
4
TOTAL 150 22 1 1 2
23
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 50 0     0
25
Finanțe Finanţe şi bănci 75 0     0
30
Management Management 100 0     0
40
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 75 2     0
35
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 50 2     0
18
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100 0     0
12
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100 0     0
62
Administrarea afacerilor 100 0     0
65
Economie  Economie generală și comunicare economică 50 10     0
30
TOTAL 700 14 0 0 0
317
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100 0     1
0
Psihologie 50 0     0
0
TOTAL 150 0 0 0 1
0
TOTAL UNIVERSITATE 3260 283 14 5 26
707
 
*5 candidați trec în an superior.