Număr locuri și Probe concurs – Masterat – 2019

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020  
Fără taxă Cu taxă  
RO din care rromi RM   Probe
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 10 1 1 40
Drept Drept european 10 10 35
TOTAL 20 1 11 75
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 20 1 1 20
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 23 1 27
TOTAL 43 1 2 47
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 27 1 15 10
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 29 1 10
Managementul securității mediului și siguranța alimentară 27 1 10
TOTAL 83 1 17 30
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 23 1 9 10
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 23 1 15
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare 36 15 4
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 34 20 1
TOTAL 116 1 45 30
FIMM Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă 19 1 1 10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 19 1 10
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 18 1 10
TOTAL 56 1 3 30
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 20 1 12 10
GIS şi planificare teritorială 20 1 10
Relații internaționale și studii europene Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere  18 1 10
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 16 1 10
TOTAL 74 1 15 40
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 18 1 14 6
Literatură română în context european 17 1 10
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 18 0 10
Limbă şi comunicare 17 1 10
TOTAL 70 1 16 36
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor 30 1 1 10
Managementul activităţilor din domeniul forestier 30 1 10
TOTAL 60 1 2 20
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 10 1 1 40
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 10 15 30
Planning of new turism products and destination management 20 0 10
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 15 1 20
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 12 1 20
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 10 13 59
Audit și guvernanță corporativă 13 5 62
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 14 1 15
TOTAL 104 1 37 256
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale 12 1 1 38
Consiliere școlară și educație emoțională 12 1 38
TOTAL 24 1 2 76  
TOTAL UNIVERSITATE 650 10 150 640