Număr locuri și Probe concurs – Masterat – Sesiunea II septembrie 2019

Facultatea Domenii Specializarea Număr locuri ARACIS Locuri propuse sesiunea septembrie 2019 Probe
RO din care rromi RP cu taxă
       
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 50 0 1 0
0
Drept Drept european 50 1 1
23
TOTAL 100 1 1 1
23
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 125 2 1 0
14
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 3 0
20
TOTAL 125 5 1 0
34
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 250 8 1 12
8
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 2   0
9
Managementul securității mediului și siguranța alimentară 2   0
10
TOTAL 250 12 1 12
27
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50 7 1 3
9
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50 8 0
15
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare 50 1   5
1
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50 0   0
0
TOTAL 200 16 1 8
25
FIMM Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă 50 2 1 0
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 50 9 0
10
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 50 10 0
10
TOTAL 150 21 1 0
30
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 100 11   9
10
GIS şi planificare teritorială 13   0
10
Relații internaționale și studii europene Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere  50 6   0
10
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 150 0   0
5
TOTAL 300 30 1 9
35
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 400 8 1 10
10
Literatură română în context european 0  
5
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 3 0
10
Limbă şi comunicare 0  
6
TOTAL 400 11 1 10
31
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor 200 4   0
9
Managementul activităţilor din domeniul forestier 3 1 0
10
TOTAL 200 7 1 0
19
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 50 0   0
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 250 0   9
28
Planning of new turism products and destination management 15   0
10
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0   0
25
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0   0
25
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 0   0
18
Audit și guvernanță corporativă 0   10
45
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 50 2   0
25
TOTAL 500 17 1 19
176
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale 100 0   0
0
Consiliere școlară și educație emoțională 0   0
0
TOTAL 100 0 0 0
0
 
TOTAL UNIVERSITATE 2325 120 9 59
400