Număr locuri și Probe concurs – Program de Conversie Profesională – 2019

Facultatea
Programul de studii
Număr de locuri propuse 2019/2020
Probe
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Educație tehnologică 10
Media Examenului de diplomă/ licență – 100%
Facultatea de Istorie și Geografie Conversie profesională – Istorie 20
Media examenului de diplomă/ licență – 100 %.
Conversie profesională – Filosofie 20
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba și literatura română 20
Media de admitere este media examenului de licență/ diplomă.
Limba și literatura engleză 20
Limba și literatura germană 10
Limba și literatura spaniolă 10
Limba și literatura italiană 10
Limba și literatura ucraineană 10
Facultatea de Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar şi Preşcolar 80
Proba 1: Probă eliminatorie de testare a cunoştințelor şi capacităților cognitive şi a aptitudinilor vocaționale, notată cu admis/respins
Proba 2: Media examenului de diplomă/licență