Număr locuri și Probe concurs – Program de Conversie Profesională – Sesiune II septembrie 2019

Facultatea
Programul de studii
Forma de învățământ Nr. locuri Cu taxă Locuri propuse sesiunea septembrie 2019
Probe
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Educație tehnologică zi/ 2 ani
10
10
Media Examenului de diplomă/ licență – 100%
Facultatea de Istorie și Geografie Conversie profesională – Istorie zi/ 2 ani
18
18
Media examenului de diplomă/ licență – 100 %.
Conversie profesională – Filosofie zi/ 2 ani
19
19
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba și literatura română zi/ 2 ani
18
18
Media de admitere este media examenului de licență/ diplomă.
Limba și literatura engleză zi/ 2 ani
11
11
Limba și literatura germană zi/ 2 ani
5
5
Limba și literatura spaniolă zi/ 2 ani
9
9
Limba și literatura italiană zi/ 2 ani
10
10
Limba și literatura ucraineană zi/ 2 ani
7
7
Facultatea de Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar şi Preşcolar zi/ 2 ani
47
47
Proba 1: Probă eliminatorie de testare a cunoştințelor şi capacităților cognitive şi a aptitudinilor vocaționale, notată cu admis/respins
Proba 2: Media examenului de diplomă/licență