Număr locuri și Probe concurs – Cursuri Postuniversitare – 2020

FACULTATEA
Programul de studii
Număr de locuri propuse 2019/2020
PROBĂ
Facultatea de Inginerie Alimentară Siguranța Producției Alimentare 25 Proba 1: Media examenului de licență/diplomă – 50%
Proba 2: Interviu – 50%
Managementul Mediului 25
Facultatea de Științe ale Educației Programe de formare psihopedagogică Nivelul I  

Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unei probe de admitere care vizează verificarea competențelor academice ale candidatului, analizarea motivației și a atitudinii față de profesia didactică, probă care se va susține la înscriere. Evaluarea se finalizează prin calificativ (admis, respins).

Programe de formare psihopedagogică Nivelul II