Număr locuri și Probe concurs – Licență ID – 2020

FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII
Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
PROBA
Facultatea de Drept și Științe Administrative Administraţie publică 75

Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2: cea mai mare notă obținută la disciplinele examenului de bacalaureat (dintre probele de evaluare susținute în scris) (40%).

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins

Facultatea de Istorie și Geografie Geografie 60 Proba 1 – interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, finalizat cu Admis / Respins
Proba 2 – nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E. a. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%
Proba 3 – nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.
Geografia turismului 50
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 50 Proba 1 – interviu de testare a cunoştinţelor, a capacităţilor cognitive şi a competenţei lingvistice, finalizat cu Admis / Respins
Proba 2 – Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
Proba 3 – Nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română – 50%
Facultatea de Silvicultură Silvicultură 75 Proba 1 – nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat – 50%
Proba 2 – cea de-a 2-a notă dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat, în ordine descrescătoare 50%
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Economia comerţului, turismului şi serviciilor 60

Proba 1: media examenului de bacalaureat – 60%
Proba 2: nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat – 40%

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins

Administrarea afacerilor 75
Contabilitate şi informatică de gestiune 75
Asistenţă managerială şi administrativă 60