Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI – 2020

Facultatea Programul de studii Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați Probe
FDSA Administraţie publică 100
Poliţie locală 50
Drept  110
FEFS Educaţie fizică şi sportivă 75
Kinetoterapie şi motricitate specială 60
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 30
Nutriție și dietetică 60
Asistență medicală generală 60
Tehnică dentară* 48
FIA Ingineria produselor alimentare 130
Controlul  și expertiza produselor alimentare 140
Protecţia consumatorului și a mediului 50
FIESC Calculatoare 125
Automatică şi informatică aplicată 50
Electronică aplicată  50
Managementul energiei 50
Sisteme electrice 50
FIM Tehnologia construcţiilor de maşini 120
Inginerie mecanică 60
Mecatronică 45
Robotică* 45
FIG Istorie 50
Relații internaționale și studii europene 75
Filosofie 50
Geografie 60
Geografia turismului 100
Asistență socială 75
FLSC Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă franceză/germană/spaniolă/italiană) 130
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 100
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză/germana 70
Limba şi literatura franceză- Limba şi literatura spaniola/italiană 50
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 35
Comunicare şi relaţii publice 75
Media digitală* 50
FS Silvicultură 100
Ecologie și protecția mediului 50
FSEAP Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100
Administrarea afacerilor 100
Finanţe şi bănci 75
Contabilitate şi informatică de gestiune 100
Management 100
Afaceri internaţionale 75
Informatică economică 75
Economie generală şi comunicare economică 50
Asistenţă managerială şi administrativă 50
FSE Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100
Psihologie 50
*se activează numai în condițiile aprobărilor legale