Număr locuri și Probe concurs – Masterat – 2020

Facultatea Specializarea Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați Probe
FDSA Management şi administraţie europeană 100**
Drept penal și criminalistică* 50
Drept european
FEFS Educaţie fizică școlară și activități extracurriculare 125
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală
Nutriție și recuperare medicală* 50
FIA Controlul și expertiza produselor alimentare 250**
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare și asigurarea sănătăţii populaţiei
Managementul Securităţii Mediului și Siguranţa Alimentară
FIESC Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50
Rețele de comunicații și calculatoare  50
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50
FIMM Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă 150
Expertiză tehnică, evaluare economică şi management 100**
Mecatronică aplicată 50
FIG Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere 50
Turism și dezvoltare regională 100
GIS și planificare teritorială
Consiliere și administrare în resurse umane 150**
Istorie: permanențe, interferențe și schimbare* 30
FLSC Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 400
Limbă şi comunicare
Literatura română în context european
Teoria şi practica traducerii 
FS  Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 200
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FSEAP Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 250
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Management şi administrarea afacerilor
Planificarea noilor produse turistice și managementul destinației / Planning of new tourism products and destination management
Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă 150
Audit şi guvernanţă corporativă
Economie şi afaceri internaţionale 50
Management şi audit în administraţie şi afaceri 100**
Globalizare și diplomație economică* 50
FSE Managementul instituţiilor educaţionale  100
Comunicare didactică
Consiliere şcolară şi educaţie emoţională

* Se activează în condițiile obținerii aprobărilor legale.

** Reprezintă capacitatea pe domeniu de studii.