Număr locuri și Probe concurs – Program de Conversie Profesională – 2020

Facultatea
Programul de studii
Număr de locuri propuse 2019/2020
Probe
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Educație tehnologică 30
Media Examenului de diplomă/ licență – 100%
Facultatea de Istorie și Geografie Conversie profesională – Istorie 30
Media examenului de diplomă/ licență – 100 %.
Conversie profesională – Filosofie 30
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba și literatura română 30
Media de admitere este media examenului de licență/ diplomă.
Limba și literatura engleză 30
Limba și literatura germană 30
Limba și literatura spaniolă 30
Limba și literatura italiană 30
Limba și literatura ucraineană 30
Facultatea de Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar şi Preşcolar 80
Proba 1: Probă eliminatorie de testare a cunoştințelor şi capacităților cognitive şi a aptitudinilor vocaționale, notată cu admis/respins
Proba 2: Media examenului de diplomă/licență