Taxe – concursul de admitere (înscriere, înmatriculare și avansul din taxa de școlarizare) 2020 – 2021

Facultatea

Taxa înscriere (lei)

Taxa înmatriculare
licenţă, masterat, doctorat

Avans1
din taxa de scolarizare la inmatriculare

licenţă

masterat

doctorat

Drept și Stiinte Administrative

125 lei pentru un program de studii (IF sau ID)

125 lei pentru un program de studii

 

125  lei

125 lei / 50 de lei pentru candidati cu Certificat de participare la concursul “Student pentru o zi” in anul curent

– 700 lei pentru programul de studii DREPT
– 350 lei pentru celelate programe de studiu

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (IF sau ID) indiferent de numărul acestora

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii indiferent de numărul acestora

Educaţie Fizică și Sport

125 lei pentru fiecare program de studiu

125 lei pentru fiecare program de studiu

350 lei

Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană

125 lei pentru fiecare program de studiu

 

Inginerie Alimentară

125 lei

125 lei (inclusiv pentru curs postuniversitar)

Inginerie Electrică și Știinţa Calculatoarelor

125 lei pentru maxim două programe de studii

125 lei pentru maxim două programe de studii

25 lei – se adaugă pentru fiecare program de studii suplimentar

25 lei – se adaugă pentru fiecare program de studii suplimentar

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management

125 lei

125 lei

Istorie și Geografie

125 lei pentru un program de studii

125 lei pentru un program de studii

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (IF sau ID) indiferent de numărul acestora

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii indiferent de numărul acestora

Litere și Știinţe ale Comunicării

125 lei pentru un singur program de studiu

125 lei pentru un singur program de studiu

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora

Silvicultură

125 lei pentru fiecare program de studiu

125 lei

Știinţe Economice și Administraţie Publică

125 lei pentru un înscrierea la un singur program de studii (ZI  sau ID)

125 lei

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora

Știinţe ale Educaţiei

125 lei

125 lei

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

 

 

 

50-nivel I și nivel II;              

10% din taxa

125 postuniv nivel I și II

1) Avansul din taxa de școlarizare nu se returnează după începutul anului universitar