Taxe – studii universitare de doctorat pentru studenții străini (non UE) 2020

  1. Taxa de școlarizare (se va achita la înmatriculare) conform Legii 1/2010:
  2. Pentru domeniile: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Geografie, Ingineria materialelor, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electric, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie mecanică, Inginerie industrial , Silvicultură:

290 euro / lună X 12 luni
se va achita astfel: la înmatriculare și la începutul fiecărui an universitar pentru 12 luni, în avans

  1. Pentru domeniile: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filozofie, Istorie:

240 euro / lună X 12 luni
se va achita astfel: la înmatriculare și la începutul fiecărui an universitar pentru 12 luni, în avans

  1. Taxa de susținere a tezei de doctorat, conform Legii 1/2010:
  2. Pentru domeniile: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Geografie, Ingineria materialelor, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electric, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie mecanică, Inginerie industrial , Silvicultură:

540 euro

  1. Pentru domeniile: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filozofie, Istorie:

440 euro