Burse speciale

Pentru anul I de studiu, primilor 3 studenți cu taxa de la mai multe programe de studii – conform criteriilor specifice facultăților – li se acordă burse speciale reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de școlarizare.

Pot beneficia de aceste burse studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat in original, sau – pentru promoția din anul in curs, daca liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire in original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate.