Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Drept și Științe Administrative

 I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani  pentru domeniul Științe Administrative şi  domeniul Drept IF, cu durata studiilor de 4 ani

Pentru sesiunile de Admitere iulie şi septembrie 2017 FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează înscrieri pentru 2 domenii de studii pentru învăţământul cu frecvenţă şi un domeniu pentru învăţământul la distanță, după cum urmează:

DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU               

   NR. LOCURI*

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 3 ANI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 4 ANI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ – 3 ANI

I.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

În anul 2017 FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează examen de admitere pentru 2 domenii de studii, cu durata de 2 ani, astfel: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

IMPORTANT:

  • *Pentru programele de studii de licenţă (IF) şi masterat, numărul de locuri este  orientativ, până la aprobarea prin H.G. a cifrei de şcolarizare şi distribuirea prin O.M. a locurilor bugetate pe universităţi.
  • ** Se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale.
  • Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MECS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.
  • La momentul înscrierii candidații trebuie să facă dovada stării de sănătate cu adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la programul de studii Poliție locală.

Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii Poliție locală sunt obligaţi ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
▪ adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
▪ electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
Adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la programul de studii Poliție locală”.

II. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2017

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor 3 ani (Administrație Publică – IF și ID) / 4 ani (Drept – IF)

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licenţă astfel:
Proba 1:         media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2:         nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat (40%).
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala E005, prin intermediul Skype (decanat.fdsa@gmail.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.

II.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (60%);
Proba 2: nota obţinută la prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/diplomă (40%).
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala E005, prin intermediul Skype (decanat.fdsa@gmail.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.

 

III. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE

  • La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:

Criteriul I: Media generală la examenul de bacalaureat;
              Criteriul II: Nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat;
              Criteriul III: A doua notă (în ordine descrescătoare) de la  probele scrise ale examenului de   bacalaureat.

  • La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:

Criteriul I: Media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).
Criteriul II:  Media ponderată a ultimului an de studii de licenţă (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a ultimului an de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

 

IV. CALENDARUL ADMITERII

Calendarul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licenţă și master se prezintă astfel:

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1. 

Înscriere

10-21 iulie,
fără sâmbătă și duminică

2. 

Afişare rezultate

21 iulie

3. 

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4. 

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5. 

Înmatriculări

24 – 28 iulie

6. 

Afişare rezultate finale

28 iulie

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-14 septembrie,
fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări

18 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

 

V. TAXE DE ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE ŞI DE ŞCOLARIZARE:

  • Taxa de înscriere:

Licență:
▪ 125 lei pentru înscrierea la un program de studii de licenţă (IF sau ID);
▪ 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de licenţă (IF sau ID), indiferent de numărul acestora;
Masterat:
▪ 125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
▪ 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora;

  • Taxa de înmatriculare: ▪ 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul “Student pentru o zi” în anul curent;
  • Avans din taxa de şcolarizare:

▪ 700 lei pentru programul de studii DREPT;
▪ 350 lei pentru celelalte programe de studii de licență (IF, ID) și de masterat (IF);

  • Taxa de şcolarizare:

▪ 2.750 lei pentru domeniul de studii de licență ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE, învățământ cu frecvență (IF);
▪ 2.950 lei pentru domeniul de studii de licență DREPT, învățământ cu frecvență (IF);
▪ 3.000 lei pentru domeniul de studii de licență, ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE,  învățământ la distanță (ID) și pentru domeniile de studii de masterat: DREPT și ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE, învățământ cu frecvență (IF).