Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Inginerie Alimentară

Admiterea se organizează în două sesiuni de admitere, iulie şi septembrie, după un calendar aprobat în CA care se va posta pe site-ul Admitere USV și la adresa www.fia.usv.ro, după cum urmează:

 

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1. 

Înscriere

10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări*     

24-28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

* Înmatriculări provizorii se pot face și în perioada de înscriere.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări*     

18-20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

* Înmatriculări provizorii se pot face și în perioada de înscriere.

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 4 ani
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează înscrieri pentru 1 domeniu de studiu, după cum urmează: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

IMPORTANT:

  • Pentru programele de studii de licență (IF) și masterat, numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin H.G. a cifrei de școlarizare și distribuirea prin O.M. a locurilor bugetate pe universități.
  • Se vor asigura burse sociale candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MENCS și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.

*   Pentru anul I de studiu, studii universitare de licență, se pot acorda câte 3 burse speciale, a   căror valoare este egală cu 75%,/50%,/25% din taxa de studiu anuală, studenților aflați la prima facultate.

 

 

 

 

 

 I.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 2 ani
În anul 2017, la Facultatea de Inginerie Alimentară se organizează examen de admitere pentru 4 programe de studiu, enumerate mai jos, cu durata de 2 ani: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

 

I.3. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 1,5 ani
În anul 2017, la Facultatea de Inginerie Alimentară se organizează examen de admitere pentru 2 programe de studiu, enumerate mai jos, cu durata de 1,5 ani: CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

 

Listele finale cu candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii se vor finaliza în sesiunea iulie 2017.

 

 

II. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2017

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 4 ani

Media de admitere se calculează astfel:

Proba 1:          Media Examenului de bacalaureat                                                                       50%
Proba 2:          Nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat         50%
Proba 3:          Testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de  specialitate 
finalizată cu: Admis / Respins

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00. Acesta se susține online, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin conectare prin Skype la adresa: usv_fia@outlook.com.

 

II.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 2 ani

Media de admitere se calculează astfel:

Proba 1:           Media examenului de licenţă/diplomă    75%
Proba 2:           Interviu                                                 25%
Interviul se susţine în fiecare zi după înscriere şi constă în susţinerea unui proiect de cercetare.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Candidații trebuie să promoveze Interviul care constă în susținerea unui proiect de cercetare, probă finalizată cu notă de la 1 la 10. Interviul va fi susținut în zilele 24-25 iulie, între orele 09.00 – 16.00. Acesta se susține online, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin conectare prin Skype la adresa: usv_fia@outlook.com.

 

II.3. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 1,5 ani

Media de admitere se calculează astfel:

Proba 1:           Media examenului de licenţă/diplomă    50%
Proba 2:           Interviu                                                 50%

 

 

 

III. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE

  • La învăţământul universitar de licenţă, departajarea se va face după:

Criteriul I: media Examenului de bacalaureat;
Criteriul II: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat;
Criteriul III: cea de-a doua notă ca valoare dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat.

  • La studiile universitare de master, departajarea se va face după:

Criteriul I: media examenului de licenţă/diplomă;
Criteriul II: interviu.

  • La cursurile postuniversitare de specializare, departajarea se va face după:

Criteriul I: media examenului de licenţă/diplomă;
Criteriul II: interviu.

 

IV. TAXE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE (ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE, ȘCOLARIZARE ŞI AVANSUL DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE)

 

Facultatea

Taxa de înscriere licență,
masterat,
curs postuniversitar

Taxa de înmatriculare licență,
masterat,
curs postuniversitar

Taxa de școlarizare

Avans din taxa de școlarizare la înmatriculare

Licență și masterat

Curs postuniv

Licență și masterat

Curs postuniv

Inginerie Alimentară

125 lei

125 lei

3000 lei

2500 lei

350 lei

350 lei