Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Istorie și Geografie

I. PROPUNERI PRIVIND CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ADMITEREA 2017

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID)
Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2017, Facultatea de Istorie și Geografie organizează înscrieri pentru domenii de studii universitare de Licență la învățământul cu frecvență și ID, după cum urmează: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ZI STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ID

* Activarea are loc în corespundere cu legislația în vigoare

 

I.2. STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – înv. cu frecvență (IF)
Pentru sesiunile de Admitere iulie și septembrie 2017 Facultatea de Istorie și Geografie organizează înscrieri pentru Conversie profesională la 1 domeniu de studiu pentru învățământul cu frecvență, după cum urmează: STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

 I.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – înv. cu frecvență (IF)
În anul 2017, la Facultatea de Istorie și Geografie se organizează examen de admitere pentru următoarele programe universitare de master: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

IMPORTANT: Pentru programele de studii de licență (IF) și masterat, numărul de locuri este provizoriu, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.
II. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2017

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – înv. cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID)
Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licenţă.

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licență astfel:
Proba 1:          Interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de  specialitate 
Interviu finalizat cu: Admis / Respins

Proba 2:          Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de
Bacalaureat (50%)

Proba 3:          Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul
Examenului de Bacalaureat (50%)

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive şi a competenţelor de specialitate. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_fig_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/groups/fig.usv/?fref=ts. Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului.

 

II.2. STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – înv. cu frecvență (IF)
Media de admitere se calculează astfel:
1. Media examenului de diplomă/licenţă (100%)      

 

II.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – înv. cu frecvență (IF)

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1:           Interviu (probă orală) * 
Proba 2:           Media examenului de diplomă/licenţă (100%)      

* Proba orală constă într-un interviu care va fi susținut de fiecare candidat in ziua înscrierii  și se va finaliza cu admis / respins.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru toate programele de masterat, candidații vor susține, în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, un interviu de testare a cunoștințelor, a capacităților cognitive și a competențelor de specialitate (proba 1). Interviul va fi susținut în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_fig_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/groups/fig.usv/?fref=ts.
Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului. Numai candidații declarați admiși la proba 1 vor fi luați în calcul pentru proba 2 (dosarul admiterii).

 

II.4.  CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE

  • La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:

Criteriul I: media generală la examenul de bacalaureat;
Criteriul II: media anilor de studiu;

  • La învăţământul universitar de licenţă, Conversie profesională, pentru învăţământul de IF  departajarea se va face după:

Criteriul I:  media anilor de studii de la facultate

  • La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:

Criteriul I: media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

 

III. CALENDAR DESFĂȘURARE ADMITERE, PROGRAME DE STUDII

III.1. CALENDARUL de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi conversie profesională:

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări     

24 – 28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări     

18 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

 

IV. TAXE

IV.1  TAXE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE (ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE ŞI AVANSUL DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE)


Facultatea

Taxa înscriere (Lei)

Taxa înmatriculare
licenţă, masterat, doctorat

Avans
din taxa de scolarizare la inmatriculare

Studii universitare
 de Licenţă

Studii universitare de Masterat

doctorat

ISTORIE ŞI GEOGRAFIE

– 125   lei pentru un program de studii;
– 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (IF sau ID), indiferent de numărul acestora

– 125   lei pentru un program de studii;
– 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (IF sau ID), indiferent de numărul acestora

125 lei

125 lei

350 lei

IV.2 TAXE DE ŞCOLARIZARE


DENUMIRE

TAXĂ ȘCOLARIZARE (Lei)

FACULTATEA

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PROGRAM DE STUDIU

I

II

III

IV

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE

LICENŢĂ ZI

Istorie

2900

2900

2900

Geografie

2900

2900

2900

Geografia turismului

2900

2900

2900

Relaţii internaţionale şi studii europene

2900

2900

2900

Asistenţă socială

2900

2900

2900

LICENŢĂ ID

Geografie

2900

2900

2900

Geografia turismului

2900

2900

2900

MASTERAT

Managementul relaţiilor internaţionale
şi cooperării transnaţionale

3000

3000

GIS și planificare teritorială

3000

3000

Turism și dezvoltare regională

3000

3000

Consiliere și administrare în resurse umane

3000

3000

CONVERSIE

Conversie Istorie

2950

2950

DOCTORAT

4500

4500

4500