Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Silvicultură

I. ADMITERE PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Concursul de admitere constă în:

  • Proba 1: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat        50%
  • Proba 2: cea de-a 2-a notă dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat, în ordine descrescătoare           50%

Taxa de înscriere la admitere: 125 lei.
Taxa de înmatriculare: 125 lei
Taxa de şcolarizare:
Silvicultură, învăţământ cu frecvenţă                                                 2850 lei/an
Silvicultură, învăţământ la distanţă                                                    3750 lei/an
Ecologie şi protecţia mediului, învăţământ cu frecvenţă                   2500 lei/an

 

II. ADMITERE PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, 2 ani, domeniul SILVICULTURĂ

Concursul de admitere constă în:
proba 1: probă orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive          20%
proba 2: media generală a examenului de diplomă/licenţă                                             80%

Cifra de şcolarizare propusă: 100 locuri, din care 50* locuri buget şi 50 locuri cu taxă
*cifră de şcolarizare propusă spre aprobare
            Taxa de înscriere la admitere: 125 lei
            Taxa de înmatriculare: 125 lei
Taxa de şcolarizare: 3000 lei/an
           
CRITERII DE DEPARTAJARE
În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, în vederea ocupării ultimului loc se vor utiliza drept criterii de departajare media examenului de bacalaureat, la ciclul universitar de licenţă, respectiv nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de diplomă, la ciclul universitar de masterat.

 

III. CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări

24 – 28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări

18 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie