Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani

Pentru sesiunea de Admitere iulie şi septembrie 2017 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică organizează înscrieri pentru 8 domenii de studiu pentru învăţământul cu frecvenţă şi 3 domenii pentru învăţământul la distanţă, după cum urmează:

DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU                      

   NR. LOCURI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 3 ANI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ – 3 ANI

 

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învăţământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

În anul 2017 la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică se organizează examen de admitere pentru 10 programe de studiu, cu durata de 2 ani.

IMPORTANT:

  • FSEAP poate organiza înscrierea on-line a candidaţilor. Link-ul de acces va fi pus la dispoziţia candidaţilor prin afişare pe site-ul facultăţii la secţiunea Admitere 2017. Candidaţii care se înscriu online sunt obligaţi să se prezinte în perioada de admitere la comisia de admitere pentru verificarea informaţiilor inregistrate, completarea Probei de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, predarea dosarului cu documente şi achitarea taxei de înscriere.
  • Pentru programele de studii de licenţă (IF) şi masterat, numărul de locuri este  orientativ, până la aprobarea prin H.G. a cifrei de şcolarizare şi distribuirea prin O.M. a locurilor bugetate pe universităţi.
  • Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MECS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

 

II. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2017

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licenţă astfel:
Proba 1:         media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2:         nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat (40%);
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala Decanat FSEAP – H102, corp H, etaj 1, prin intermediul Skype (decanat_fseap@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.

II.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – înv. cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1:          media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2:     proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins.
Pentru programul de studiu Planning of New Tourism Products and Destination Management, program cu predare în limba engleză, proba orală se va desfăşura în limba engleză.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala Decanat FSEAP – H102, corp H, etaj 1, prin intermediul Skype (decanat_fseap@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.

 

III. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE

  • La învăţământul universitar de licenţă IF şi ID, departajarea se va face după:

       Criteriul I: Media generală la examenul de bacalaureat;
                     Criteriul II: Nota cea mai mare la probele scrise ale examenului de bacalaureat;
                     Criteriul III: A doua notă (în ordine descrescătoare) la  probele scrise ale examenului de   bacalaureat.

 

  • La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:

     Criteriul I: Media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).
     Criteriul II:  Media ponderată a ultimului an de studiu de licenţă(pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a ultimului an de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

IV. CALENDARUL ADMITERII
SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări

24 – 28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări

18 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

V.   TAXE DE ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE ŞI AVANS DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE:

  • Taxa de înscriere:

125 lei pentru înscrierea la un singur program de studiu licenţă(zi sau ID)
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un  program de studiu licenţă (IF sau ID), indiferent de numărul acestora
125 lei pentru înscriere la master

 

  • Taxa de înmatriculare: 125 lei / 50 de lei pentru candidati cu Certificat de participare la concursul “Student pentru o zi” in anul curent
  • Avans din taxa de şcolarizare:  350 lei pentru toate domeniile de licenţă  şi master.
La programul de studiu Informatică economică se acordă burse speciale in valoare de 75%/50%/25% pentru primii 3 studenti cu taxa, pentru prima facultate, în anul I de studiu.