Licență ID – 2013

Facultatea
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Număr locuri
FIG
Geografie Geografie
60
60
Geografia turismului
50
50
FLSC
Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
50
50
FS
Silvcultură Silvicultură
75
75
FSEAP
Științe administrative Administraţie publică
75
75
Asistenţă managerială şi secretariat
60
60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
75
75
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
60
60
Administrarea afacerilor
60
60
TOTAL UNIVERSITATE
565
565