Licență ZI – 2013

Licență ZI – 2013
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri
fără taxă
cu taxă
RO
Rromi
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
50
36
12
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
50
18
30
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
30
13
1
17
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
13
16
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
130
27
1
21
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
35
29
Protectia consumatorului si a mediului
75
35
29
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
125
46
1
70
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
24
19
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
50
24
19
Inginerie energetică Energetică industrială
50
28
19
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
28
20
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
24
20
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
30
26
1
1
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
38
29
7
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
42
12
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
26
23
0
FIG Științe ale mediului Geografia mediului
50
18
2
30
Geografia Geografia turismului
100
28
60
Istorie Istorie
50
20
23
Filosofie Filosofie
20
5
13
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
26
22
Științe politice Ştiinţe politice
50
18
20
Asistență socială Asistenţă socială
50
14
34
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
50
20
1
20
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
50
16
20
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
45
25
18
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
80
41
36
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
25
10
12
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
30
13
15
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
50
10
40
FS Silvicultură Silvicultură
80
48
1
31
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului
50
10
40
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
100
10
1
84
Asistenţă managerială şi secretariat
50
12
35
Finanțe Finanţe şi bănci
75
20
45
Management Management
100
15
68
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
50
20
20
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
13
24
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
15
79
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
15
76
Administrarea afacerilor
80
15
57
Drept Drept
75
15
60
Economie Economie generală și comunicare economică
50
15
31
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100
52
1
44
TOTAL
2879
1010
10
1400