Masterat – 2013

Facultatea
Domenii
Specializarea
Număr locuri ARACIS*
Nr. locuri
Fără taxă
Cu taxă
RO
RP
FEFS Științele motricității umane Educație fizică școlară și extracurriculară
50
11
1
38
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
50
14
1
20
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
50
14
20
Mangement in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
50
14
20
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
50
14
20
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
30
20
10
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
30
25
5
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
25
17
1
7
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
30
2
18
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii
50
22
1
8
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
50
21
9
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
50
18
4
28
GIS şi Planificare teritorială
50
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
50
14
4
32
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
50
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
50
4
2
44
FLSC** Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii(franceza)
50
12
1
25
Literatura română în context european
50
12
25
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
50
12
1
25
Limbă şi comunicare
50
11
1
25
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
50
0
25
FS** Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
50
16
34
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului
50
15
35
FSEAP** Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
50
7
2
41
Management și administrație europeană
50
7
2
41
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
50
7
2
41
Administrarea afacerilor europene
50
7
2
41
Administrarea proiectelor europene
50
7
2
41
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
50
8
42
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
50
7
2
41
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
50
8
42
Audit și guvernanță corporativă
50
7
2
41
Diagnostic si evaluare economico-financiara
50
0
50
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
8
1
41
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
50
8
42
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică
50
3
1
46
TOTAL UNIVERSITATE
400
35
1023
*Capacitatea  de scolarizare poate fi de maximum 50 studenti/ program de studii, daca raportul ARACIS nu prevede  o capacitate mai mare. **Admiterea se va desfășura doar în sesiunea din luna septembrie.