Programe de Formare Continuă

Facultatea
Programul de formare continuă
Nr. locuri Cu taxă
  Managementul mediului
25
Siguranţa producţiei alimentare
25
TOTAL
50
FLSC Inteligență emoțională și inteligență socială
300
Limbaj și realitate
300
Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii empatice
300
Tehnici de comunicare și negociere
200
Mentalități europene
200
TOTAL
1300