Facultatea de Inginerie Alimentară – Locuri disponibile septembrie 2016 – Licență ZI

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri ramase RO
Nr. locuri rămase RM și Ro de pretutindeni
Nr. locuri rămase pentru rromi
fără taxă 
cu taxă
FIA Ingineria Produselor Alimentare Ingineria Produselor Alimentare
11
19
1
1
Controlul și expertiza produselor alimentare
12
18
0
Protecția consumatorului și a mediului
24
6
0
TOTAL
47
43
1
1