Facultatea de Inginerie Alimentară – Locuri disponibile septembrie 2016 – Master

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri rămase RO
Nr. locuri rămase RM și Ro de pretutindeni
Nr. locuri rămase rromi
Fără taxă
Cu taxă
FIA Ingineria Produselor Alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 
0
25
3
1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 
0
23
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială 
2
25
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară 
0
21
TOTAL
2
94
3
1