FEFS – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
50
21
4
25
TOTAL
50
21
0
4
25