FIA – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
250
17
1
4
25
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
17
25
Management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială
17
25
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
17
25
TOTAL
250
68
1
4
100