FIA – Programe de Formare Continuă/Cursuri postuniversitare 2016

Facultatea
Programul de formare continuă
Nr. locuri Cu taxă
 FIA Managementul mediului
25
Siguranţa producţiei alimentare
25
TOTAL
50