FIESC – Locuri disponibile septembrie 2016 – Licență ZI

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri ramase 
Nr. locuri rămase RM și Ro de pretutindeni
Nr. locuri rămase pentru rromi
fără taxă 
cu taxă
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
23
11
1
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
1
16
5
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
12
17
5
Inginerie energetică Managementul energiei
18
16
4
Inginerie electrică Sisteme electrice
6
17
4
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
10
20
2
TOTAL
47
109
31
1