FIESC – Locuri disponibile septembrie 2016 – Masterat

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri ramase 
Nr. locuri rămase RM și Ro de pretutindeni
Nr. locuri rămase pentru rromi
Fără taxă
Cu taxă
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
3
16
10
1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
4
16
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
11
17
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
5
13
TOTAL
23
62
10
1