FIESC – Locuri disponibile septembrie 2016 – Program de Conversie Profesională

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
Facultatea Domeniul Specializarea
Locuri ramase 
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației și comunicării
60
TOTAL
60