FIESC – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
21
1
12
17
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
21
17
Inginerie electronică telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare
50
28
17
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
32
14
TOTAL
200
102
1
12
65