FIG – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
100
12
9
20
GIS şi Planificare teritorială
12
20
Relații internaționale și studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 
50
20
20
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
150
10
20
TOTAL
300
54
0
9
80