FIM – Locuri disponibile septembrie 2016 – Licență ZI

NUMĂRUL DE LOCURI RĂMASE pentru sesiunea de ADMITERE septembrie 2016
Studii universitare de LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul Specializarea
Nr. locuri fără taxă rămase
Nr. locuri
Nr. locuri
Romi
R. Moldova
Români de pretutindeni
cu  taxă rămase
fără taxă
bac. în RO 
RO
Mecatronică şi robotică Mecatronică
9
2
3
4
10
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
19
4
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
25
4
10
TOTAL
53
2
3
12
30