FIM – Locuri disponibile septembrie 2016 – Masterat

Studii universitare de MASTERAT – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul Specializarea
Nr. locuri fără taxă rămase
Nr. locuri
Nr. locuri
Romi
R. Moldova
cu  taxă rămase
fără taxă RO
Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă
13
3
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi  management
11
9
TOTAL
24
0
3
19