FIMMM – Licență ZI 2016

Facultatea
Domeniul
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
 fără taxă
cu
taxă
RO
Rromi
RM bac în RO
Ro de pretutindeni
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
45
24
2
3
4
10
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
50
25
4
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
46
4
10
TOTAL
215
95
2
3
12
30