FIMMM – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FIMMM Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
50
24
3
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
50
24
10
TOTAL
100
48
0
3
20