FLSC – Locuri disponibile septembrie 2016 – Masterat

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Facultatea Domenii Specializarea
Număr locuri rămase sesiunea septembrie 2016
Fără taxă
Cu taxă
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceză)
10
92
Literatură română în context european
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
3
Limbă şi comunicare
0
TOTAL
13
92