FLSC – Locuri disponibile septembrie 2016 – Program de Conversie Profesională

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Facultatea Domeniul Specializarea
Număr candidați înmatriculați CU TAXĂ sesiunea iulie 2016
Numărul locuri CU TAXĂ disponibile sesiunea septembrie 2016
FLSC Limbă și literatură Limba și literatura română
2
28
Limba și literatura franceză
1
29
Limba și literatura engleză
9
21
Limba și literatura germană
0
30
Limba și literatura spaniolă
1
29
Limba și literatura italiană
0
30
Limba și literatura ucrainiană
1
29
TOTAL
14
196