FLSC – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceză)
400
16
1
6
100
Literatură română în context european
15
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
17
Limbă şi comunicare
12
TOTAL
400
60
1
6
100