FLSC – Programe de Formare Continuă/Cursuri postuniversitare 2016

Facultatea
Programul de formare continuă
Nr. locuri Cu taxă
FLSC
Inteligență emoțională și inteligență socială
300
Limbaj și realitate
300
Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii empatice
300
Tehnici de comunicare și negociere
200
Mentalități europene
200
TOTAL
1300