FS – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
200
21
2
28
Managementul activităţilor din domeniul forestier
21
30
TOTAL
200
42
0
2
58